1. cofnij

Strategia podatkowa

Zamieszczona Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla ALSO Polska Sp. z o.o. wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej w roku 2020 przez ALSO Polska Sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej