Firma

ALSO Polska sp. z o.o.

ul. Daniszewska 14
PL-03-230 Warszawa
Polska

+48 22 676 09 00

Zarząd:

Hanna Osetek-Pasquet

Paweł Łasak

NIP 527-27-26-825
KRS: 536656 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
REGON: 360451330
GIOS: E0020821WBW
Kapitał zakładowy 133.300.300,00 PLN

mBank S.A.

PLN IBAN: PL 28 1140 1137 0000 2136 3900 1003
EUR IBAN: PL 98 1140 1137 0000 2136 3900 1004
USD IBAN: PL 71 1140 1137 0000 2136 3900 1005
SWIFT: BREXPLPW; BREXPLPWXXX