1. cofnij

Dostawcy

ALSO wprowadza na rynek produkty i usługi ponad 525 dostawców.

Adaptacja struktur i procesów dostawców, dostęp do różnych rynków, szybkość, elastyczność i niezawodność

Struktury i procesy są indywidualnie dostosowywane do odpowiedniego modelu biznesowego dostawcy. ALSO oferuje wysoce zróżnicowane, atrakcyjne propozycje dopasowane do kanału klienta danego dostawcy. Usługi są zawsze świadczone szybko i rzetelnie.

Szeroka gama produktów, ogromna baza klientów, szeroka dystrybucja numeryczna

ALSO umożliwia swoim partnerom dystrybucyjnym z kręgu małych i średnich firm uczestniczenie w nowych typach działalności, takich jak rynek przetwarzania w chmurze czy internetowa platforma samoobsługowa [ang. content factory]. Dostawcy korzystają z większego podziału ryzyka, dynamicznej penetracji rynku oraz sprawnego przedstawienia nowych produktów klientom komercyjnym i prywatnym odbiorcom końcowym. Wzrost osiągany jest dzięki rozszerzeniu oferty produktowej o nowe usługi (finansowe, cyfrowe, IT, logistyczne, marketingowe) i dzięki liczbie punktów sprzedaży (wysoka dystrybucja numeryczna i ważona).

Dostawcy

Sprzedawcy sprzętu, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych — dostawcy usług