1. cofnij

NAWET NA WIOSNĘ ROZDAJEMY PREZENTY! Wygraj wytrzymałe dyski za zakupy produktów marki SAMSUNG!

Zasady promocji:

 • Promocja trwa od 15 kwietnia do 28 czerwca 2019 roku.
 • Promocja kierowana jest do Partnerów firmy ALSO, którzy dokonali zakupu produktów firmy SAMSUNG w okresie trwania pierwszego kwartału (tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku).
 • Promocją objęte są produkty marki SAMSUNG.
 • W promocji zostanie nagrodzonych pięciu Partnerów.
 • Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest dokonanie zakupów na produkty firmy SAMSUNG podczas trwania drugiego kwartału (tj. od 1 kwietnia 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku) na kwotę minimum 5 000 PLN.
 • Pięciu Partnerów, którzy w drugim kwartale osiągną największy wzrost procentowy zakupów w stosunku do zakupów z kwartału pierwszego – otrzyma nagrodę.
 • Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Nagrody zostaną przydzielone według zajętego miejsca – tabela znajduje się poniżej.
 • Partnerzy, którzy wygrają nagrodę – otrzymają je za kwotę 1 PLN przy następnej FV.

Miejsce Nagroda Numer
1 Przenośny dysk SSD X5 1TB 3120168
2 Przenośny dysk SSD T5 1TB 2874734
3 Dysk SSD 860 QVO 1TB 3318228
4 Dysk SSD NVMe 970 EVO Plus 250GB 3359935
5 Karta pamięci microSDXC EVO Plus 256GB 2774915

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.