1. cofnij

ALSO Polska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest wyjazd na narty!

Zasady konkursu:

 • Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Nagrodą w konkursie jest wspólny wyjazd na narty w terminie 3-6 marca 2019 roku.
 • Konkurs dotyczy zakupu wybranych produktów Intel oraz Microsoft wyszczególnionych w poniższych kategoriach.
 • Wszystkie produkty wymienione w poniższych kategoriach muszą być zakupione podczas trwania konkursu.
 • Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, zatrudnionych u Partnerów Handlowych ALSO Polska.
 • Uczestnik konkursu może zostać nagrodzony wyłącznie w jednej kategorii.
 • Każda z firm biorących udział w konkursie może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Konkurs trwa od 01.11.2018 do 29.12.2018r. dla I i II kategorii, a od 15.01.2019r. do 15.02.2019r. dla pozostałych kategorii.

I kategoria: Intel 4 miejsca

 • Klienci, którzy w czasie trwania konkursu osiągną największy obrót zakupowy na produktach: Intel branded: Serwery, Notebooki, Urządzenia 2in1s, Ultrabooki.
 • *Uwaga obrót zakupowy na produktach Focus Technology jest liczony razy 10 (mnożnik obrotowy znajduje się w załączniku).

II kategoria: Intel 10 miejsc

 • Klienci, którzy w czasie trwania konkursu osiągną największy obrót zakupowy na produktach Intel NUCs, L9 Systems, Optane Memory, SSD's and Network Adapters , Xeons Multiplied.
 • *Uwaga mnożnik obrotu zakupowego na produktach:
  • Intel NUCs, L9 Systems, Optane Memory, SSD's , Network Adapters razy 5,
  • Xeons Multiplied razy 3,

III kategoria: Microsoft 8 miejsc

 • •Klienci, którzy w czasie trwania konkursu osiągną największy obrót zakupowy na produktach Windows 10/W10PRO, przy progu wejścia 100 000 PLN – 2 nagrody.
 • Klienci, którzy w czasie trwania konkursu osiągną największy obrót zakupowy na produktach Office 2019 Home and Business ESD/FPP, przy progu wejścia 150 000 PLN – 4 nagrody.
 • Klienci, którzy w czasie trwania konkursu osiągną największy obrót zakupowy na produktach Office 365 Business Premium ESD/FPP przy progu wejścia 50 000 PLN – 2 nagrody.

IV kategoria: Microsoft Open 2 miejsca

 • Klienci, którzy w czasie trwania konkursu osiągną największy obrót zakupowy na licencjach Microsoft Open do klientów SMB według klasyfikacji Microsoft ( z wyłączeniem usług chmurowych), przy progu wejścia 100 000 PLN.

V kategoria: Cloud 4 miejsca

 • Klienci, którzy w czasie trwania konkursu osiągną największy obrót zakupowy na nowych subskrypcjach CSP przy progu wejścia 10 000 PLN.

REGULAMIN

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.