1. cofnij

Wybierz sprawdzone i uniwersalne konfiguracje serwerów SUPER MICRO. Przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę 3 niezawodnych serwerów w dobrej cenie.

System SYS-5019S-ML

 • Procesor E3-1220V6 3.0G 8M 72W
 • Pamięć RAM 2x16GB DDR4-2666 2RX8 ECC VLP UDIMM
 • Dysk HDD 2x Seagate 3.5",7.2K RPM, 2TB, SATA 6Gb/s, 128MB, 512N
 • Cena: 1299$

Obudowa i podstawowe parametry serwera tutaj

System SYS-6029P-TR

 • Procesor 2x Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz
 • Pamięć RAM 4x 32GB DDR4-2666 2Rx4 ECC REG DIMM
 • Dysk SSD 2x Intel S4510 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm
 • Cena: 4199$

Obudowa i podstawowe parametry serwera tutaj

System SSG-5029P-E1CTR12L

 • Procesor 1x Intel Xeon Silver 4110 2.1GHz
 • Pamięć RAM 2x16GB DDR4-2666 2Rx8 ECC REG DIMM
 • Dysk SSD 2x Intel S4510 240GB SATA 6Gb/s 3D TLC 2.5" 7.0mm
 • Dysk HDD 3x Seagate 3.5",7.2K RPM, 6TB, SAS 12Gb/s, 256MB, 512E
 • Cena: 3599$

Obudowa i podstawowe parametry serwera tutaj

 • Ceny są ustalane na podstawie kursu walut z dnia sprzedaży sprzętu
 • Skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym w celu zamówienia wyranego modelu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.