1. cofnij

Nimble Storage - lider w zakresie rozwiązań pamięci masowych all-flash wyposażonych w mechanizmy predykcji.

Świat w coraz większym stopniu staje się zależny od technologii, można to dostrzec zarówno w życiu prywatnym jak i przy prowadzeniu biznesu.

Jeśli przedsiębiorstwa chcą być skuteczne i chcą odnosić sukcesy na współczesnym rynku, powinny przede wszystkim skoncentrować się na osiąganiu swoich celów biznesowych. Kluczową rolę w tym założeniu odgrywa IT. Co to oznacza? Infrastruktura IT powinna wspierać przedsiębiorstwa w maksymalizowaniu osiągania korzyści biznesowych. Aby to zrobić musi spełnić kilka wymagań, m. in. musi zapewnić elastyczność biznesu, musi być prosta, wydajna oraz łatwo skalowalna. Współczesne aplikacje biznesowe zmieniają się w sposób bardzo dynamiczny i wymagają stałego, szybkiego dostępu do danych. Nowoczesna infrastruktura IT powinna nadążać, a w wielu przypadkach nawet wyprzedzać zmiany wymuszone dynamicznym rozwojem rynku. Architektura ta powinna umożliwić jej użytkownikom na szybkie reagowanie i elastyczne dostosowywanie do zmieniających się wymogów rynku – od tego między innymi zależy konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Aby pomóc przedsiębiorstwom sprostać wyzwaniom związanym z nowoczesnym, dynamicznym rynkiem firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) ogłosiła, w maju 2018 roku, wprowadzenie nowej generacji macierzy flashowych HPE Nimble. Jest to pierwsze od momentu zakupienia odświeżenie rozwiązania, nowa generacja jest gotowa na przyszłe wyzwania i obciążenia, jest bardziej efektywna i wydajna, cloud ready. Pamięci masowe HPE Nimble zaadresują obecne jak również pojawiające się w przyszłości wyzwania przed jakimi stanie klient.

HPE Nimble Storage

Pamięci masowe HPE Nimble to rozwiązania do przechowywania danych, zdefiniowane przez oprogramowanie (Software Defined Storage – SDS), zoptymalizowane pod kątem wykorzystania technologii flash. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnie możliwym uproszczeniu systemów IT, zarówno w zakresie administrowania danymi, ich przechowywania jak i udostępniania. Dlatego wszystkie macierze Nimble zawierają komplet licencji na oprogramowanie! Jeśli użytkownik chciałby skorzystać z którejkolwiek funkcjonalności HPE Nimble Storage to nie musi martwić się żadnymi licencjami/kosztami – funkcjonalność jest wbudowana. Głównym założeniem, które przyświecało już od fazy projektu było uwzględnienie oczekiwań użytkowników technologii oraz sposobu w jaki z niej korzystają.

Rodzina macierzy dyskowych HPE Nimble składa się z:

 • Macierzy All Flash, które są dedykowane dla aplikacji, które wymagają najwyższego poziomu wydajności oraz najniższych czasów odpowiedzi. Jest to realizowane dzięki przechowywaniu wszystkich danych na wydajnej i jednocześnie efektywnej kosztowo przestrzeni zbudowanej w oparciu o technologię SSD 3D NAND. Napędy te charakteryzują się wysoką trwałością, zapewniają wysoką i stabilną wydajność, niezależnie od rodzaju obciążenia, gwarantują też niski czas odpowiedzi – poniżej 1ms.
 • Macierzy Hybrid Flash, które są przeznaczone głównie dla obciążeń mieszanych. Rozwiązania te zapewniają wydajność zbliżoną do macierzy All Flash, ale na poziomie cenowym systemów hybrydowych. Jest to realizowane przez tak zwany „adaptacyjny poziom usług” – chodzi tu o dynamiczne zmienianie poziomów wydajności i czasów odpowiedzi w zależności od wymagań aplikacji, bez przerywania ich pracy. W zależności od wymagań aplikacji można przechowywać jej dane tylko na przestrzeni flash, tylko na przestrzeni dysków obrotowych lub rozłożyć dane aktywne (ok 5%) na przestrzeni ssd a resztę na efektywnej kosztowo warstwie hdd.

Systemy HPE Nimble mają wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji – umożliwiają one efektywne przechowywanie danych, przy czym są wystarczająco wydajne żeby obsługiwać obciążenia produkcyjne. Mechanizmy te działają „w locie” – zanim dane zostaną zapisane na dyskach macierzy. Gwarantują redukcję objętości danych na poziomie nawet 5:1

Niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa kwestia utrzymania integralności oraz bezpieczeństwa danych z dużym prawdopodobieństwem znajduje się blisko szczytu listy priorytetów. Nimble Storage pomaga zaadresować te obszary pomagając zmniejszyć ryzyko związane z ich danymi i aplikacjami.

HPE InfoSight to chmurowa platforma sztucznej inteligencji (AI), która pozwala na globalne gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o zaimplementowanych systemach IT w których działają macierze HPE Nimble. Co sekundę, od prawie dekady InfoSight zbiera i analizuje dane zebrane z milionów podłączonych systemów HPE na całym świecie. Przetwarzane dane wykorzystywane są do uczenia maszyn (machine learning), zasilenia silników analitycznych oraz mechanizmów rekomendacji. Platforma stale „uczy” się z zaimplementowanych systemów IT. HPE InfoSight wspiera proaktywną automatyzację zadań serwisowych (przewidywanie oraz automatyzacja rozwiązywania problemów), rekomendacje mające na celu wskazanie administratorom w jaki sposób usprawnić środowisko IT, proaktywne zarządzanie (dzięki zaawansowanej analityce) oraz ciągłe udoskonalenia (sprawiające, że systemy HPE stają się inteligentniejsze i bardziej niezawodne). Technologia HPE InfoSight jest wbudowana standardowo w każdą macierz dyskową HPE Nimble Storage.

Korzyści płynące z takiego podejścia są duże – po pierwsze, sposób świadczenia wsparcia został całkowicie zmieniony. InfoSight automatyzuje zadania za które tradycyjnie odpowiadali pracownicy wsparcia poziomu pierwszego i drugiego. Pozwoliło to na zbudowanie organizacji wsparcia składającej się wyłącznie z ekspertów. W tych rzadkich przypadkach kiedy klienci faktycznie potrzebują wsparcia rozmawiają bezpośrednio z ekspertem, który szybko rozwiąże problem. Po drugie, 86% problemów jest przewidywanych i automatycznie rozwiązywanych, zanim klienci zorientują się że problem w ogóle zaistniał! I wreszcie po trzecie, globalny wgląd w Install Base (począwszy od pierwszej dostarczonej macierzy) oraz możliwość ciągłego uczenia się sprawiło, że platformy do przechowywania danych Nimble charakteryzują się dostępnością na poziomie sześciu dziewiątek (99,9999%).

HPE InfoSight całkowicie zmienił sposób zarządzania i obsługi infrastruktury.

RAID Triple+ Parity – wbudowana ochrona przed jednoczesną awarią trzech dysków. Mechanizm ten jest stosowany wyłącznie w macierzach HPE Nimble. Jest to protekcja RAID z potrójną parzystością. Plus w „Triple+” oznacza dodatkową warstwę ochrony w poprzek samych dysków – dane nie ulegną uszkodzeniu nawet w przypadku awarii sektora dysku. Nie ma już dylematu „Jaki wybrać poziom protekcji?”, nie trzeba też godzić się na kompromis: wydajność, pojemność czy niezawodność.

Ochrona danych – aby kompleksowo zabezpieczyć dane, platforma HPE Nimble została zintegrowana z rozwiązaniami do tworzenia kopii bezpieczeństwa wiodących producentów, takich jak Veeam oraz Commvault. Zaimplementowano również mechanizmy tworzenia kopii migawkowych oraz replikacji danych do innej platformy HPE Nimble.

Bezpieczeństwo danych – macierze HPE Nimble oferują bardzo elastyczne, zdefiniowane software’owo, wbudowane mechanizmy szyfrowania danych. Pozwalają one na szyfrowanie wybranych dysków logicznych, bez konieczności używania dedykowanych dysków samoszyfrujących. Funkcjonalność szyfrowania jest zgodna ze standardami FIPS, umożliwia również bezpieczne usuwanie danych.

W jakich obszarach IT najlepiej sprawdzi się infrastruktura HPE Nimble Storage?

Adresuje ona wyzwania i zaspokaja potrzeby różnych przypadków użycia, nie jest przywiązana do tylko jednego obszaru. Do najbardziej popularnych przykładów zastosowania tej architektury można zaliczyć:

 • Ruch transakcyjny (OLTP) – który jest ściśle powiązany z krytycznymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak systemy zarządzania bazami danych. Systemy te wymagają stałej dostępności 24/7 oraz bardzo niskich (często poniżej 1ms) czasów odpowiedzi. Dlatego w Nimble Storage główny nacisk położony jest na wydajność, niezawodność, dostępność ale również zarządzanie i efektywność przechowywania danych.
 • Wirtualizacja serwerów – ten przykład użycia obejmuje krytyczne aplikacje biznesowe, obciążenia generowane przez back-office oraz działania rozwojowe (development). Konieczność zapewnienia niskich czasów odpowiedzi dla dużej liczby maszyn wirtualnych lub urządzeń fizycznych które generują nieprzyjazne dla pamięci podręcznej obciążenia przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności 24/7, wydajności i efektywności.
 • High-performance Computing – Klastry HPC obejmują dużą liczbę serwerów oraz pamięci masowych, które łączą się w celu dostarczenia wysokiej mocy obliczeniowej i zagregowanej przepustowości. Komercyjne środowiska HPC charakteryzują się wysoką przepustowością i jednoczesną dostępnością dużych ilości danych dla operacji odczytów i zapisów. Istotne są też takie kwestie jak wydajność, skalowalność, niezawodność, dostępność i serwisowalność. Idealną architekturą dla takich środowisk jest All Flash, gwarantujący wysoką wydajność przy jednoczesnym niskim czasie odpowiedzi – poniżej 1ms.
 • Analityka – ten przykład użycia zawiera wszystkie aplikacje analityczne, które udostępniają funkcje analizy biznesowej (BI) dla określonej domeny lub problemu biznesowego. Analityka nie dotyczy tylko dużych ilości przestrzeni dyskowej potrzebnej dla aplikacji Big Data. Ciekawym przykładem są środowiska produkcyjne w których analiza w czasie rzeczywistym przekłada się na łańcuch zaopatrzeniowy, stany magazynowe, itp. Szybka reakcja na zmieniające się warunki rynkowe jest kluczowa.
 • Virtual Desktop Infrastructure – VDI to udostępnianie systemu operacyjnego działającego wewnątrz maszyny wirtualnej, która z kolei znajduje się na centralnym serwerze. Idealnie sprawdzają się w tym przykładzie rozwiązania wyposażone w mechanizmy deduplikacji, kompresji danych oraz bezkosztowych kopii migawkowych (HPE Nimble Storage wspiera wszystkie te mechanizmy). Kluczowa jest także możliwość szybkiego powoływania „na żądanie” nowych maszyn wirtualnych. Przykładem takiego środowiska mogą być uczelnie wyższe – studenci już od pierwszego semestru mają przydzielane maszyny wirtualne, które towarzyszą im przez okres trwania studiów.

Rozwiązania HPE Nimble są objęte programem HPE Timeless Storage, który pozwala uwolnić klientów od kosztów, pojawiających się w przypadku rozwoju przedsiębiorstwa lub dostosowania się do zmieniających się potrzeb biznesowych (zakup bardziej skalowalnych urządzeń fizycznych, dodatkowego oprogramowania czy przedłużenie wsparcia technicznego). Co klient otrzymuje w ramach programu:

 • HPE Nimble Storage zawiera w cenie wszystkie licencje na oprogramowanie, włączając w to platformę HPE Infosight.
 • Macierze Nimble można skalować od najmniejszego do największego modelu, online – bez przerwy w działaniu aplikacji biznesowych.
 • Dzięki HPE Infosight macierze HPE Nimble gwarantują dostępność danych na poziomie sześciu dziewiątek – 99,9999%
 • Stałe koszty przedłużenia wsparcia – koszt jest stały przez cały okres eksploatacji urządzeń.
 • Future ready – Nimble Storage są gotowe na obsługę nowych technologii, takich jak NVMe czy superszybka pamięć 3D Xpoint.

Macierze HPE Nimble są również „cloud ready” dzięki funkcjonalności HPE Cloud Volumes, która pozwala na uruchomienie aplikacji biznesowej bezpośrednio w chmurach Amazon Web Services oraz Microsoft Azure – jest to wielochmurowa usługa danych, która łączy w sobie niezawodność i bezpieczeństwo lokalnej infrastruktury IT z chmurową prostotą i łatwością obsługi. Jedną z zalet jest między-chmurowa mobilność danych, można łatwo przenosić aplikacje oraz ich dane na najbardziej odpowiedni rodzaj pamięci – podstawową, zapasową lub środowisko chmurowe.

Zakup technologii wcale ni musi być problematyczny! Klienci mogą i powinni oczekiwać od producentów rozwiązań IT gwarancji niezawodności, prostoty – podobnej do tej w usługach chmurowych, natywnej możliwości skalowania oraz wydajności. Klienci powinni również wymagać zabezpieczenia poczynionej inwestycji w przyszłości – np. możliwość zaimplementowania najnowszych technologii (NVMe lub 3D Xpoint).

ALSO – szkoli, demonstruje i wspiera

Sprzedaż dużych rozwiązań IT przeważnie nie odbywa się w sposób bezpośredni – jest realizowana za pośrednictwem kanału partnerskiego. Duża konkurencja na rynku rozwiązań IT stawia przedstawicieli handlowych przed wyzwaniami – w jaki sposób kreatywnie dotrzeć do świadomości klienta (osób decyzyjnych albo tak zwanych influencer’ów – osób polecających oferowane rozwiązanie) oraz jak szybko zbudować kompetencje po swojej stronie? Tutaj pojawia się rola dystrybucji, którą jest zbudowanie kompetencji dotyczących oferowanych rozwiązań oraz proaktywne i aktywne wspomaganie kanału partnerskiego w procesie sprzedaży. ALSO sieć swoich partnerów między innymi w:

 • Zbudowaniu kompetencji po stronie działów handlowych firm partnerskich – istotne jest aby przedstawiciele handlowi wiedzieli o czym mówią, znali oferowane rozwiązanie i potrafili je przedstawić przemawiając językiem korzyści biznesowych.
 • Bezpośrednim kontakcie z klientem – wstępna rozmowa, zbadanie potrzeb biznesowych, analiza środowiska, dobranie rozwiązania najlepiej adresującego potrzeby biznesowe klienta, prezentacja oferowanego rozwiązania, zaprezentowanie samego rozwiązania – (demo), lub przeprowadzenie procesu PoC.
 • Pomaga w organizowaniu konferencji / śniadań technologicznych oraz zapewnia wkład merytoryczny w zakresie omawianej technologii. Dystrybutor pomaga w ten sposób zbudować świadomość technologii po stronie klientów.
 • Demo - ALSO posiada specjalnie przygotowany demo lab, który udostępnia na potrzeby zaprezentowania działania wybranego rozwiązania przed klientem końcowym. Wśród oferowanych przez ALSO rozwiązań demo obecne jest HPE Nimble Storage – klienci mogą zobaczyć architekturę All Flash HPE w działaniu, samodzielnie doświadczyć prostoty zarządzania oraz przekonać się jak pozwala ona szybko i elastycznie dostosować się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku.

O sukcesie sprzedaży nie decyduje już zwykłe przeprowadzenie prezentacji produktowej. Klienci stają się coraz bardziej świadomi swoich potrzeb biznesowych i możliwości oferowanej im infrastruktury IT. Coraz bardziej na znaczeniu zyskuje projektowy model sprzedaży, czyli przeprowadzenie również demo oferowanego rozwiązania, a bardzo często procesu Proof of Concept – mającego udowodnić poprawne działanie rozwiązania w środowisku klienta. Rolą dystrybutora jest wspomniane wcześniej proaktywne i aktywna wsparcie partnerów w skutecznym przeprowadzeniu sprzedaży projektowej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.